Bij aanmelding zal gevraagd worden of je je even (kort) voor wil stellen, zodat ook anderen op de list weten dat je er bent.
Subscribe to displace
Powered by groups.yahoo.com
 Nieuwe mensen worden eerst toegelaten tot de displace-list.
De displace-list
is een email-list voor lotgenoten met alle vormen van dissociatieve verschijnselen en dissociatieve kenmerken. Zoals o.a.: ernstig psychotruma, PTSS, DP/DR en of DP/DR als dissociatief symptoom bij borderline.

Via deze 'mailinglist' kan je per email met anderen van gedachten wisselen, discussieren en ervaringen uitwisselen. Je kan op deze list vertrouwelijker informatie kwijt, die je bijvoorbeeld liever niet in het forum wilt zetten en je kan met vragen terecht bij lotgenoten die je vaak niet meer van alles hoeft uit te leggen.  Niets hoeft op deze list, alles mag en de enigste vereiste is, dat je de anderen op de list respecteert ook als je het niet met die ander eens bent. Dus scheldpartijen e.d. zijn taboe.
Subscribe to ememo
Powered by groups.yahoo.com
 Nieuwe mensen worden eerst toegelaten tot de displace-list list en eventueel later en als dat meer van toepassing is voor betreffende persoon, toegelaten tot de ememo list.
De ememo-list is een email-list voor lotgenoten met extreme en/of ernstige vormen van dissociatieve stoornis(sen) zoals o.a. chronische PTSS, DISNAO en fragmentatie bij DIS/MPS.

Op deze list kan je
van gedachten wisselen, discussieren en ervaringen uitwisselen Niets hoeft op deze list, alles mag en de enigste vereiste is, dat je de anderen op de list respecteert ook als je het niet met die ander eens bent. Dus scheldpartijen e.d. zijn taboe.
Subscribe to dispart
Powered by groups.yahoo.com
  Dis-part is een emaillist voor kinderen, partners en vrienden van mensen met PTSS, DIS/MPS en/of een andere dissociatieve stoornissen. Op deze email-list kan je je hart luchten en/of allerlei vragen kwijt over hoe om te gaan met dissociatieve stoornissen zoals dis en de grote problemen die dit voor partners en kinderen vaak opleverd. Tevens kun je op deze list allerlei vragen kwijt over dissociatieve stoornissen, je verhal kwijt en/of met anderen overleggen die zich wellicht in een soortgelijke situatie bevinden.